Amber

Pevnost Ambér

Město Džajpur je obklopeno několika pevnostmi, které se rozkládají na svazích pohoří Aravali. Nejvýznamnější z těcho pevností je Ambér (někdy též Amer). Opevněný palác v Ambéru byl až do založení Jaipuru v 18.století hlavním sídlem zdejšího vládnoucího rádžputského rodu Kačhváhů. Současná citadela byla založena na místě starší pevnostní stavby, jejíž počátky lze vysledovat do 11.století, v roce 1592 za vlády Man Singha I. Další maháradžové, kteří jej vystřídali včele rodu pevnost postupně rozšiřovali a stavěli nové honosné paláce uvnitř mohutných hradeb. Nahoru do pevnosti lze vyjet buď na slonu nebo džípem

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

Největší nádvoří se nazývá Džaléb Čauk a sloužilo pro slavnostní pořádání vojenských přehlídek či vítacích ceremoniálů. Odtud vedou schody k chrámu Šila Déví, do kterého se vchází stříbrnými dveřmi. Interiér chrámu je vytvořen z mramoru a ukrývá vzácnou sochu rodové bohyně Kačhváhů. Na dalším nádvoří stojí Sál veřejných audiencí s 27 sloupy a hned vedle podobná kolonádní stavba Sattáís Kačerí, kde sedávali královští úředníci a zapisovali údaje o výnosech. Impozantní Ganéšova brána (Ganesh Pol) vede do soukromé části paláce. Ve vyšších patrech této bohatě zdobené brány jsou umístěny okenice s prolamovanými tabulemi určenými pro ženy, aby mohly pozorovat dění na nádvoří. Uprostřed dalšího nádvoří se rozkládá zahrada založená v perském stylu Arám Bagh. Kolem této zahrady jsou umístěny nádherné stavby používané maháradžou a jeho rodinou. Vlevo stojí Džai Mandir, známý také jako Shish Mahal, zdobený mozaikou vytvořenou z malých zrcadel. Jediná svíčka, která se v nich odráží, dokáže rozzářit celou místnost tisíci malými světly. Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

Nejstarší částí pevnosti Amber je palác zakladatele Mana Singha, postavený kolem nádvoří s pavilonem uprostřed. Druhou stranu posledního čtvrtého nádvoří tvořila tzv.zenana, to znamená část paláce určená výhradně královým ženám a konkubínám. Kromě krásné perské zahrady uprostřed třetího nádvoří, další zahrada v mughalském stylu se rozkládá na plošině v jezeru Maota pod pevností. Tato Kjésar Kjarí Bágh s pravidelně střiženými záhony byla pojmenována podle vzácného šafránu setého, který se zde dříve pěstoval. Pevnost Ambér je spojena podzemními chodbami s další pevností, která se vypíná na nedalekém vyšším hřebeni – Džajgarh. Název znamená „Vítězná pevnost“. Džajgarh střežil nejenom samotné město Ambér, ale také ambérskou pevnost. V pevnosti se nachází jedno z největších děl na světě Džajvan, který má hmotnost více než 50 tun a byl odlit v roce 1726.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název