Puškar

Puškar - město boha Brahmy

Je na indické poměry malým městem v Radžastánu s 15.000 obyvateli. Jeho daleko větší význam však spočívá v rovině duchovní. Pro hinduisty je Puškarské jezero jedním z pěti nejposvátnějších v Indii. Podle legendy bohu Brahmovi vypadly z rukou okvětní lístky a tam, kde dopadly na zem, vzniklo jezero. Život v Puškaru se soustřeďuje kolem tohoto jezera. Poutníci sestupují k jezeru jedním ze 52 zdejších ghátů (schodišť) aby koupelí smyli své hříchy a zasloužili si tak lepší vyhlídky pro příští zrození. Zbožní hinduisté věří, že alespoň jednou v životě by se v Puškarském jezeře měli vykoupat. Další důležitou skutečností, jež sem vábí věřící z celé Indie, je existence jednoho z mála chrámů zasvěcených bohu stvořiteli Brahmovi – Jagatpita Brahma Mandir. Legenda praví, že Brahmu proklela jeho manželka Sárasvatí, když si v její nepřítomnosti vzal za ženu místní pasteveckou dívku jménem Gajatrí. Současný chrám, jež se vypíná nad příkrým schodištěm, pochází ze 14.století, ale místní obyvatelé věří, že je starý přes 2000 let. Socha Brahmy umístěná v nejsvětější svatyni, má 4 hlavy a je mnichy oblékána každý den do drahocenného roucha. Puškar jako svaté město měl v minulosti přes 400 chrámů. Dnes jich zbyla necelá stovka. Už při příjezdu do města zaujmou 2 kónické kopce na opačných stranách městečka s chrámy na vrcholku. Oba jsou zasvěceny Brahmovým manželkám, jeden Sárasvatí-bohyni moudrosti a umění a druhý její sokyni, bývalé pasačce Gajatrí. Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název

Velbloudí trh

Každoročně na podzim se zde koná dobytčí a velbloudí trh (Pushkar Mela), který je největším svého druhu v celé Asii. Tato stále populárnější akce je spojena s hinduistickým svátkem Kartika Poornima. Město ožije desetitisíci návštěvníků, na kraji Puškaru vyroste rozlehlé stanové město. Během 14 dní, kdy trh trvá, vládne zde skoro karnevalová atmosféra. Lidé se baví na různých přidružených kulturních i sportovních akcích. Obchoduje se tu nejen se zvířaty, ale také se zbožím všeho druhu.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název