Orča

Orča - jedinečná pevnost

Orča je město ve svazovém státě Madhjapradéš na břehu meandru řeky Betvy. Její založení spadá do první poloviny 16.století za vlády krále Rudry Pratap Singha. Orcha sloužila jako královské sídelní město bundélského království po dobu více než 200 let. Nejvýznamnější památkou je opevněný komplex 3 paláců a dalších menších staveb. Nejstarší z nich je Rádžmahal (postaven kolem roku 1560). V soukromé části paláce najdete nádherné malby na stěnách znázorňující všechny reinkarnace boha Višnua. Nejslavnější z paláců je Džahangírímahal, pocházející z 20.let 17.století. Je postaven na čtvercovém půdorysu a je vynikajícím příkladem kombinace rádžputské bundélské a muslimské architektury. Na některých pavilonech jsou stále zřetelné původní obklady ze zářivě modrých glazovaných dlaždic. Stavbu inicioval bundélský král Bíra Déo Singh na počest tehdejšího mughalského císaře, jež byl zároveň jeho přítelem, Džahangíra. Ten tu ovšem strávil pouhou 1 noc. Džahangírímahal má údajně 123 komnat, které obklopují centrální nádvoří. Z horních pater je nádherný výhled na celý palácový komplex, město, chrámy Rám Rádža a Čaturbhudž, řeku Bétvu a množství nádherných kenotafů a malých svatyní roztroušených po březích řeky Bétvy. Na protilehlém pahorku se vypíná mohutný chrám Čaturbhudž, který připomíná na první pohled spíše pevnost. Název znamená „ten, co má čtyři ruce“ a tím je míněn bůh Višnu, kterému je chrám zasvěcen. Nedávno zrekonstruovaný chrám Rám Rádža, který vypadá spíše jako palác, přitahuje velké množství poutníků, jenž se přicházejí poklonit bohu Rámovi, v tomto případě jako králi (Rámovi). Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název
  • Název
  • Název
  • Název
  • Název