Sarnath

Buddhistický Sarnath

je městečko ležící asi 10 km na SV od Varánásí. Pro buddhisty je jedním z nejposvátnějších míst v Indii. Zde poprvé (v roce 528 př.n.l.) Buddha kázal mnichům o Kolu zákona (tzv.dharmačakře). Bylo to krátce poté, co Buddha dosáhl v Bodghaji osvícení.
Sarnath se stal díky této stěžejní události ve vývoji buddhismu centrem vzdělanosti. Bylo tady založeno několik buddhistických klášterů, které po mnoho staletí vzkvétaly a těšily se přízni různých mecenášů.
Hlavní památkou archeologického areálu je Dhamékh stúpa, postavená kolem roku 500 na místě starší stúpy, kterou nechal zřídit slavný císař Ašóka Veliký, známý propagátor buddhismu. Podle legendy právě na tomto místě proběhlo první Buddhovo kázání. Spodní část stavby je vyzdobena reliefy s květinovými motivy.
Kousek odtud se nacházejí zbytky stúpy Dharmarádžika , jejíž počátky jsou spojeny též s Ašókou. Uvnitř stúpy byly uloženy Buddhovy ostatky.
V komplexu stojí část tzv.Ašókova sloupu s nápisem z období císařovy vlády (3.st.př.n.l.). Hlavice tohoto sloupu s nádherně zachovalými třemi lvi je hlavním exponátem nedalekého Archeologického musea. Po celé ploše areálu jsou rozesety ruiny buddhistických klášterů a svatyní. Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název