Khadžuraho

Khadžuraho - erotika vytesaná do kamene

Khadžuraho je malým městem ve svazovém státě Madhjapradéš (asi 20.000 obyvatel). Proslulo díky chrámům z 9. až 12.století, jež jsou krásným příkladem severoindické chrámové architektury a jež mají úžasnou sochařskou výzdobu. Sochy na fasádě chrámů představují bohy a bohyně, zvířata a válečníky, hudebníky, tanečnice, smyslné nymfy a řadu erotických scén, kterými je Khadžuráho proslaveno nejvíce. Toto unikátní dílo je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

Chrámy vznikly za vlády dynastie Čandélů, jež vládla ve ve zmíněném 9.-12.století ve střední Indii. Díky odlehlosti daného místa bylo Kadžuráho ušetřeno ničení islámskými nájezdníky. V 19.století, po 700 letech zapomenutí v džungli, byly chrámy znovuobjeveny britským vojenským kapitánem Burtem. Čandélové zde ve své době vybudovali podle probíhajícího archeologického průzkumu minimálně 85 chrámů, dnešním návštěvníkům je jich k dispozici necelých 20. Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

Chrámy v Khadžuráhu se dělí do dvou hlavních skupin – západní a východní. Ve významnějším a rozlehlejším západním areálu se nachází pozornost přitahují především 3 následující chrámy. Lakšmanův, postavený již kolem roku 930 s nedalekým pavilonem, kde stojí nádherně vypracovaná socha kance Varáhy, čtvrté Višnuovy inkarnace. Višvanáthův chrám ze začátku 11.století se pyšní nádhernými sochami apsár (nymf) na fasádě. Nejkrásnější ze zdejších chrámů je Kandárijá Mahádéva z 11.století. Hlavní věž se tyčí do výšky 30 m a kolem ní se vypíná dalších 84 menších věžiček. Na zdejší chrámové fasádě najdete asi nejvíce erotických scén. Hlavní temná svatyně obsahuje lingam, falický symbol spojený s kultem boha Šivy.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

V druhé, východní skupině převládají chrámy džinistické. Nejzajímavější stavbou je Paršvanáthův chrám postavený kolem roku 950. I zde naleznete skvělou vnější sochařskou výzdobu včetně erotických výjevů. Proč je na zdejších chrámech tolik erotických výjevů je otázka, která nebyla dosud jednoznačně zodpovězena. Teorií je několik od oslav sňatku Šivy a Parnatí přes oslavu života až ke spojitosti s tantrickými rituály. Tato poslední domněnka je v posledních letech přijímána nejčastěji.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název