Udajpur

Udajpur - město mezi jezery

Udajpur je se svými asi 400.000 obyvately pátým největším městem Radžastánu. Město bývá v turistických průvodcích označováno jako „indické Benátky“. K tomuto přívlastku přispěla jeho nádherná poloha mezi několika jezery, z nichž nejznámější jsou jezera Pichola a Fateh Sagar. Navíc je město obklopeno prstencem kopců pohoří Zrávali. Udajpur byl založen na začátku druhé poloviny 16.století v roce 1567 maharánou Udaj Singhem z rádžputské dynastie Sisódiů, jejíž kořeny lze vysledovat do 7 st.n.l. Sisódiové vládli Mévárskému království a byli považováni za největší soupeře mughalských císařů a za statečné obránce rádžputské nezávislosti a cti. .

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

Městský palác

Hlavní dominantou městského centra je mohutná rezidence Sisódiů tzv. Městský palác. Vypíná se na břehu jezera Pichola a představuje komplex různých menších paláců, které jsou dokladem staletí se vyvíjející syntézy mughalské a rádžputské architektury. V průvodcích bývá uváděno, že se jedná o nejrozlehlejší palácový komplex v Radžastánu. Současní maharánové obývají jen část paláce, větší část byla přeměněna na luxusní hotel a na muzeum, přístupné turistům. Hlavní vchod do městského paláce vede monumentální branou Tripolia, poté následuje brána Ganéšova, pojmenovaná podle oblíbeného boha štěstí Ganéši. Na ohromném nádvoří probíhaly v minulosti oblíbené sloní zápasy. Návštěvnický okruh zavede zájemce do půvabného paláce Čandra Mahal, který byl postaven v 17.st. Z horních pater paláce se naskýtá ohromující pohled na jezero Pichola s ostrovy a ostrovními paláci (viz dále). Nádhernou výzdobou se vyznačují i další paláce např. Bárí Mahal a Dilkhušal Mahal, oba z 17.st. Hned vedle pozoruhodného Móti Mahal (Perlový palác) se nachází Mór čauk (Paví nádvoří), které je pojmenované podle pestrobarevných mozaik znázorňujících tři pávy. Nádvoří sloužilo k tanečním představením pořádaným pro vládce a jeho konkubíny. Na jižním konci palácového komplexu se nacházejí paláce Fateh Prakáš a Šiv niva sloužící dnes jako dříve zmíněné luxusní hotely (v minulosti zde několik dní pobývala britská královna Alžběta II) a Šambu nivám, kde dodnes žije rodina udajpurského maharány.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

Džagdiš mandir

Nedaleko Městského paláce se nachází nejvýznamnější udajpurský chrám z 17.století zasvěcený Šivovi - Džagdiš mandir. V hlavním chrámu nach vysokým schodištěm se nachází socha boha Šivy z černého leštěného kamene, Naproti hlavnímu chrámemu stojí menší chrám zasvěcený Garudovi (napůl člověk, napůl orel), který je Šivovým jízdním zvířetem a který často bývá zároveň s ním uctíván. Okolí Džagdiš mandir vyplňují uličky s nabídkou převážně tradičních uměleckých předmětů, kterými je Udajpur proslavený (miniatury, šperky, textilie,..). Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název

Jezero Pichola a jeho paláce

Džag Mandir – nejstarší palác na tomto ostrově Gul Mahal byl postaven v roce 1620. Krátce poté poskytl azyl princi Khuramovi, pozdějšímu slavnému mughalskému císaři Šáhdžahánovi, který se vzbouřil proti svému otci Džahangírovi. Později byl komplex staveb na ostrově rozšířen a sloužil královské rodině jako letní sídlo. Dnes zde naleznete zahrady, restauraci a zařízení wellness. Jezerní palác – Džag Nivás – byl postaven na druhém ostrově na jezeru Pichola v 18. století. Stejně jako Džag mandir sloužil jako letní sídlo mévárských vládců. V současnosti patří do řetězce luxusních hotelů skupiny Tadž a řadí se k místům vyhledávaným filmaři z celého světa (natáčelse zde např.jeden z filmů o James Bondovi). Na jednom z kopců nad jezerem Pichola se nachází tzv.Monzunový palác