Kumbhalgarh

Kumbhalgarh

Kumbhalgarh je po pevnosti v Čittaugarhu druhou nejmohutnější a nejnedobytnější pevnostní stavbou v Radžastánu. Byl nazýván „Okem Méváru“, jelikož se nachází nedaleko hranic mezi královstvími Mévár (Udajpur) a Marvár (Džodpur) a z jeho hradeb bylo vidět daleko do sousedního marvárského království. Po okolních svazích pohoří Árávalí se vine 36 km hradeb. Přívlastek „indická čínská zeď“ je tedy přiléhavý. Pevnost založil mévárský maharána Kumbha v 15.století. Hradby s cimbuřím obklopují několik chrámů, vodní nádrže, malou vesnici, pole a rozlehlý palác na kopci. Palác Bádal Mahal byl v dnešní podobě postaven až v 19.století. Ke vchodu do paláce stoupá v serpentinách široká cesta. Bádal Mahal čeká na rekonstrukci, i když výzdoba některých místností je stále efektní, zvláště časté motivy bojujících slonů. Z horní terasy se naskýtá nezapomenutelný pohled na okolní hory a opevnění. Zde v Kumbalgarhu se narodil v roce 1540 mahárána Pratap Singh, který statečně bojoval za nezávislost svého království proti Mughalům a který je dnes národním hrdinou. Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název
 • Název