Fatehpur Sikrí

Fatehpur Sikrí - město císaře Akbara

Fatehpur Sikrí (UNESCO) se nachází několik kilometrů západně od Agry v indickém státě Uttarpradeš. Město je jedním z nejlepších příkladů mughalské architektury, jež je směsicí islámské a hinduistické architektury. Bylo vybudováno z iniciativy nejvýznamnějšího mughalského císaře Akbara Velikého v letech 1571-1585, který se rozhodl sem přesunout hlavní město říše. Bohužel město trpělo nedostatkem vody, takže bylo po 14 letech opuštěno. Přestože poté bylo ponecháno osudu a částečně vypleněno, zachovalo se do dnešní doby v poměrně dobrém stavu, za což vděčí mj. britskému místokráli lordu Curzonovi.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název

Areál města

Rozlehlý komplex Fatéhpur Sikrí se dělí na dvě části. Areál Akbarova paláce a posvátný komplex s mešitou a hrobkou súfijského světce Salíma Čistího. Do paláce se vstupuje přes rozlehlé nádvoří s Díván-e Ám (Síň veřejných slyšení), který byl v minulosti vyzdoben přepychovými koberci a pestrými tapiseriemi. Na dalším nádvoří Pačisí pojmenovaném podle společenské hry, jež se tady hrála, stojí slavná Díván-e Cház. Zde probíhaly soukromé císařské audience a hlavně nábožensko-filozofické diskuze, jíchž se s oblibou zúčastňoval sám císař Akbar. Uprostřed stavby stojí neobvyklý mohutný sloup se zdobenou širokou hlavicí, která podpírá kruhovou plošinu spojenou s jednotlivými rohy sálu čtyřmi můstky. Na této plošině snad sedával císař a poslouchal rozpravy mudrců, filosofů a představitelů jednotlivých náboženství, kteří měli za jeho vlády dveře na císařský dvůr otevřené. Interiér a především centrální sloup je bohatě zdoben motivy, jež jsou charakteristické pro různé slohy i různá náboženství. Hned vedle se rozkládá budova Klenotnice -Anch Mičaulí.
Na opačné straně nádvoří se nachází tzv.Dům turecké sultánky, jež je vyzdoben obzvláště jemným reliéfním vzorem, takže vnitřní stěny vypadají jako vyřezané ze dřeva. Není zcela jasný původ názvu, dům patřil pravděpodobně jedné z Akbarových žen.
Nedaleký bazén Anúp Takal bývá dáván do souvislosti s Kabarovým oblíbeným hudebníkem Tansenem, jež každého posluchače dokázal okouzlit svým zpěvem. Tansen obvykle zpíval z malé plošiny uprostřed bazénu a císař jej poslouchal ze sousedního paláce Chválbagh, kde byly umístěny soukromé Akbarovy prostory, včetně jeho ložnice s důmyslným větracím systémem.
Dominantou dvora je pětipodlažní Pančmahal, který měly patrně k dispozici císařovy manželky a dámy císařského dvora .Odtud shlížely na hřiště pro hru Pačisí.
V zadní části areálu se rozkládá Haram Sára - zenana neboli harémový komplex, který je bludištěm vzájemně propojených paláců, chrámu, nádvoří a zahrad.

Areál mešity

Druhá, posvátná část Fatéhpur Sikrí je tvořena rozlehlou otevřenou mešitou (Džamí Masdžid) s nádvořím, impozantní vstupní branou a hrobkou světce.
Buland Darváza, 54m vysoká stavba, byla vztyčena Akbarem na počest svého vítězství nad Gudžarátci a později se stala předlohou pro další monumentální vstupy. Císař ale na nádvoří vstupoval menší boční branou Badšáhí Darváza přímo ze svého paláce. Přímo naproti tomuto vchodu se vypíná bohatě zdobený íván mešity. Nádvoří obklopuje kolonáda. Nejvýznamnější stavbou a duchovním centrem je však Hrobka šejcha Salíma Čistého postavená z bílého mramoru. Kolem vnitřního bohatě zdobeného hrobu stojí jemně propracované krajkové mřížoví. Súfijský poustevník Salím Čistí (16.st.) prorokoval bezdětnému Akbarovi narození syna, což se během krátké doby vyplnilo. Od té doby jeho osoba a později jeho hrobka přitahovaly zástupy prosebníků, především žen toužících po dětech. Od časů Akbara se nic nezměnilo a tak je hrobka stále plná návštěvníků.
Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název