Jodhpur

Modré město Jodhpur

Jodhpur (Džodpur) je se svými cca 1.200.000 obyvateli druhým největším městem v Radžastánu. Dominantou města je majestátní pevnost Mehrangarh, jež se vypíná na více než 120 m vysoké skále nad střechami domů a jež byla sídlem márvárského rádžputského královského rodu pocházejícího z klanu Rathore. Současní potomci tohoto rodu sídlí již v modernějším paláci Umaid Havan. Tento rozlehlý palác postavený v první polovině 20.století je dnes rozdělen na tři části a slouží jednak jako sídlo rodiny, dále jako museum a luxusní hotel. Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název

Pevnost Mehrangarh

Byla založena v roce 1459 Ráo Džodhou, později, především v období od 17. do 19.století byla obohacena řadou skvostných paláců. V současnosti se o pevnost pečuje nadace (Mehrangarh Museum Trust), založená bývalým maháradžou, a v jejích interiérech je umístěno vynikající museum přibližující historii a životní styl zdejších vládců. Toto museum je pokládáno za nejlepší z řady palácových museí v Radžastánu.
Hradby, které pevnost obklopují, jsou místy až 25m silné a 40m vysoké. Na některých baštách jsou umístěna děla. Do pevnosti se vchází jednou ze 7 mohutných bran, která se nazývá Džaj Pol a která byla postavena v roce 1806 maharádžou Man Singlem na paměť svého vítězství ve válce s Džaipurem a Bikanerem.
V dalším patře se nachází tzv.Umaid Mahal vystavující úžasné miniatury vytvořené umělci džódpurské kreslířské školy. Stojí za to si některé z nich podrobněji prohlédnout, protože jsou též dobovými dokumenty přibližujícími život na rádžputském dvoře a průběh různých ceremonií. Další místností je okázalý Phul Mahal (Květinový palác) z 18.století, sál který sloužil k veřejným slyšením a také ke královským oslavám. Stěny jsou bohatě zdobeny malbami a zlatem.
Tachat Mahal, jehož výzdoba pochází z 19.století, je jednou z nejhonosnějších místností v pevnosti. Nechal ji pro své potěšení vyzdobit maháradža Tachat Singh, který byl známým vyznavačem rozkošnického způsobu života, a který měl údajně 30 manželek a mnoho konkubín. Na zdech zaujmou vyobrazení boha Krišny, jeho partnerky Rádhy a tančících dívek. Ze stropu visící barevné skleněné koule pocházejí sice až z 20.st., ale působí velice efektně a připomínají vánoční výzdobu.
Dlouhá galerie spojující dva paláce nazývaná Džhánkí Mahal (neboli Zvědavý palác) je vyhlášená svými jemně zdobenými prolamovanými okenicemi. Ženy z královského harému odtud mohly sledovat dění dole na nádvoří. V současnosti v se v těcho prostorách nachází zajímavá výstava královských kolébek, z nichž ta poslední zaujme důmyslným mechanickým systémem kolébání.
Mótí Mahal (Perlový palác) byl postaven a vyzdoben během 16.st. Zde probíhaly soukromé audience krále. Okenní tabule jsou vyplněny barevnými skly, stropy pokrývá plátkové zlato a zrcadla.
Při východu z paláce se nachází chrám Nagnečijádží Mandir, ve kterém je uctívaná rodová bohyně džódpurských králů Kuldéví.

Džasvant Tháda

Na dohled od pevnosti Mehrangarh byl postaven jednou z královen-vdov elegantní mramorový památník věnovaný zesnulému manželovi, maháradžovi Džasvant Singhovi II, který zemřel v roce 1895. Tento panovník byl za své vlády velmi oblíben, protože svými moudrými rozhodnutími přispěl velkou měrou ke zlepšení života poddaných. Vedle hlavního jemně zdobeného památníku se zde nachází ještě další památníky-kenotafy členů rodiny, kteří zemřeli ve 20.století.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název