Varanásí

Varanásí

Ležící na řece Ganze je nejposvátnějším městem v Indii. Žije zde přes 3 miliony obyvatel. Bývá někdy nazývané Benares nebo Káší. Podle legendy bylo založeno bohem Šivou před 5000 lety. Historikové jsou však méně optimističtí a uvádějí přibližné datum založení 7.století př.n.l. V každém případě se řadí mezi nejstarší nepřetržitě osídlená města v Indii.
Varanásí je nejenom posvátným městem hinduistů, ale má velký náboženský význam i pro džinisty, buddhisty i sikhy. Náboženství je nedílnou součástí života města, které přitahuje velké množství poutníků. Centrem každodenního života je řeka Ganga. Ganga je uctívaná jako bohyně, jež má moc očistit věřící od pozemských hříchů. K řece je možné sestoupit po schodišti některého z více než 90 zdejších ghátů. Tyto gháty se táhnou podél řeky v délce přes 6 km. Byly většinou postaveny nebo financovány různými hinduistickými vládci z celé Indie. Nad nimi se pak nacházejí rozmanité paláce, chrámy, kláštery a ubytovny pro poutníky.
Nejnavštěvovanějším a nejposvátnějším ghátem je Dašašvamédha ghát. Zde se každý večer koná slavnostní rituál (Agni Puja), jež oslavuje řeku Gangu, bohy Šivu, Suryu (Měsíc) a Agni (Oheň).

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název

Ganga je též spojena s vírou, že ten, jehož popel je vhozen do řeky, dosáhne vysvobození z koloběhu životů-mókši. Proto zdejší kremační gháty jsou obzvláště vyhledávané, především posvátný Manikarnika ghát. Tady se spalují těla tradičním způsobem, zabalená do rubášů na hranicích tvořených silnými dřevěnými poleny.
Staré centrum města nedaleko řeky je poseto úzkými křivolakými uličkami, které jsou lemovány malými obchody nebo stánky a spoustou hinduistických svatyní.
O Varanásí se tvrdí, že je městem Šivovým. S tímto bohem je podle tradice spojeno nejenom založení města, ale také mnoho dalších epizod z jeho života je spjato s Varanásí. Z tohoto důvodu je většina místních chrámů Šivovi zasvěcena. Nejdůležitější Šivovův chrám ve Varanásí se nazývá Kashi Visvanatha. Jedná se již o několikátou stavbu na tomto místě. Původní hinduistický chrám byl zbořen muslimy. Současná svatyně pochází z roku 1777 a její věže jsou obloženy 75 kg zlata, které věnovala Abiljabáí z Indauru. Visvanath v tomto případě označuje Šivu, jakožto „Pána vesmíru“. Bohužel pro nehinduisty je chrám uzavřený.
Chrám stejného jména a zasvěcení ale s přívlastkem „nový“, se nachází v areálu největší univerzity ve Varanásí, která je zároveň jednou z největších universit v Asii, Benares Hindu Univerzity.
Dalším zajímavým chrámem je Bharat Mata, ve kterém je uctívaná Matka Indie ve formě ohromné plastické mapy vytesané z mramoru a ležící uprostřed arkádové síně z roku 1936. Chrám byl vysvěcen za přítomnosti M.Gándhího. Neváhejte a vydejte se na poznávací zájezdy, abyste mohli obdivovat krásu památek Indie zblízka. Zájezdy do Indie Vám přiblíží naprosto odlišnou kulturu.

  • Název
  • Název
  • Název
  • Název